08-12-2018 09:22 Akersloot Kwakeloever (Alkmaar) woonboot los geschoten door de wind